top of page
בסיעתא דשמיא

אנו מודים לכם על תרומתכם ותמיכתכם ב תַּגְלִית...

אין ספור השאלות החשובות, אשר הציפה התגלית עתה לאנשי הדת והמדע, אנשי מקצוע, חובבי האומנות, בני גילאים, הגזע והדת שונים, צפויות עוד לקבל תשובות מלומדות. אך כבר עכשיו, דבר אחד נראה ברור בלא ספק לכל אחד אשר הכיר עתה את העניין – משמעותו, דרכי חשיפתו, הנסיבות...
תגלית הזאת, בעת הזאת - נכספת ונוגעת בכל אחד! מכם, מהם... ומאימנו – יחד, ווודאי גם בנפרד!

ברור גם בנוסף שלבמה הזאת אין כל תחליף ומתחרה להיות האי של אהבה, היצירה והכבוד ההדדי, שבו לכל אחד קיים מקום ותפקידו הבלעדי!

 

ואין גם כל ספק - כדי להיות כזאת - האמיתית, היציבה, הישרה...
רק בידי כולנו - יחד הבמה הזאת צריכה להיבנות! באהבה, ובשלום.. ביצירה!...

תמכו ב -

Donate PayPal Button
bottom of page