top of page
בסיעתא דשמיא

 ברכותינו! על פתיחת שערי האתר 

של תַּגְלִית כל הזמנים והדורות

 באומנות העולם בעולם האומנות!

     ברוך בואך לעולם...

בתזמון אירועים נדיר ומרתק...

פוענחו המשמעויות המוזיקליות של סמני "טעמי המקרא" בכתבי הקודש!

אז... אחרי יותר מאלפיים שנות דממה בגלות, שבים ונחשפים בדורנו -

המנגינה והקול הקסום של

ספר כל הספרים -

הפואמה של כל הדורות והזמנים -

נכשף הקול של...

HaTora התורה
תמונה ברלין

עם קבלת הכרה אקדמאית בינלאומית ממרכז לחקר מוזיקולוגיה עולמית בגרמניה, בברכת החשיפה מהרבנים בחירים, מובילי עדות בארץ ובחו"ל, אנחנו מתכבדים להציג כאן בפניכם את הממצאים וסיפור החשיפה של התגלית המדהימים!

...ומזמינים אותך! להשתתף בהגשמת חלומה של ההתגלות מסתורית בדורנו -

לחקור, גלות ולהכיר,

ליצור, לשמוח ו... לשיר יחדיו את...

HaShira השירה
​האתר נמצא כעת בשלבי הקמתו
אך כבר עתה, תוכלו להיות מבין הראשונים בעולם...

...לפגוש ולהכיר, לשמוע ולהתפאר! מאין ספור יצירות הפלא! אשר זורמות אלינו בערוץ הזמן כדי להתגלות לפנינו במלוא תפארתם!

...לגלות ממקור ראשון את פרטי הדרך והנסיבות אשר הוליכו לגילויים המופלאים, המתוארים במאמר של חושפה של התגלית.

 נחזיר לעולם את שירת חייו!

יחדיו

עם המשך הפעילות של המיזם לקידום התגלית,

והתקדמות בפיתוח האתר, כאן תוכלו למצוא רשימת  צעדי פעילות ענפה, המתוכננת במטרה ליצור ולמנף את התוצר האומנותי היוקרתי המדהים, אשר טמון עתה עדיין באין ספור שורות כתבי קודש דוממים, ואשר יופרחו מעתה מעפרם להישמע ולהשמיע את קולם הקסום בעשרות אלפי שירי הפלא!

וכמובן! כאן תוכלו תמיד להתעדכן בהתקדמותה של חוויית ההוויה של התגלית!

 

תוכלו לעקוב מקרוב אחרי מבול הגילויים החדשים הממשיכים להיחשף ולהדהים אותנו בכל יום ויום.

 

וכמובן! ובברכה!! אנו מזמינים - אותך! לחבור לצוות המיזם! – להפוך להיות חלק בלתי נפרד משירתה הגרנדיוזית המופלאה של התגלית המרתקת, ובכך - לזכות להשיר את חותמכם האישי הנצחי בהיסטוריה של אומנות עולמינו, היא – אומנות של...

HaShira השירה

...לשם קיום מצווה היקרה, המפוארת זו, והנצחית

כאן, תוך עמל יצירתי אומנותי ומדעי קדוש, נודה לכם מאוד תמיד -

בשתף יצירות הפלא חדשות, בגילויים מסתוריים המדהימים החדשים

על הסודות ויסודות הרמוניה של עולמנו.

בשם מצוות היצירה נודה לכם על העזרה, והתמיכה המבורכת בתגלית -

בתהליך חשיפתה, המשך החקר... והקמתה! שוב, בתחייה כקדם לתפארת עולמנו!

בתודותינו, ואהבתנו הרבה... תמכו ב...

HaShira השירה

 יחדיו! נחזיר לעולם את שירת חייו!

bottom of page